Alla nyheter Senaste nyheter med minst 25 gilla/kommentarer på Facebook Rss

Sverige i asyltopp – trots 'EU:s miniminivå'

Igår 22:29 svd.se LEDARE. Sverige tar fortfarande emot fler asylsökande än jämförbara europeiska länder, trots de åtstramningar som gjorts. Regeringen har återkommande hävdat att det svenska regelverket har anpassats efter “EU:s miniminivå“, men enligt den senaste statistiken ligger Sverige snarast i EU-toppen. Under det tredje kvartalet tog Sverige emot 7015 asylansökningar, eller 702 asylansökningar per miljon invånare. Av EU:s 28 länder hamnar Sverige under det tredje kvartalet på plats fem, sett till asylsökande per capita. Men det är bara Medelhavsländer och lilliputstaten Luxemburg som registrerar en högre nivå än Sverige. Det visar EU:s statistikorgan Eurostat i sin sammanställning “Asylum quarterly report” som publicerades på torsdagen. Sverige tar emot fler asylsökare per invånare än generösa länder som Tyskland (558) och Österrike (696). I jämförelse med våra nordiska grannar har vi flerdubbelt stor asylinvandring – Danmark (159) och Finland (207) ligger snarare i mittenposition i EU. Cypern (1577), Grekland (1361) och Malta (960) ligger i topp, huvudsakligen beroende på geografiskt läge. Även Luxemburg (904) hamnar ovanför svensk nivå. I absoluta tal tar dock det lilla furstendömet bara emot ungefär en tiondel av Sveriges ansökningar. Antalet asylansökningar i Sverige har under det tredje kvartalet i år ökat med 50 procent (i absoluta tal ungefär 2000 fler) jämfört med motsvarande period förra året. Sverige är inte ensamt om att se en ökning. Elva av EU:s medlemsstater har fått fler asylansökningar, jämfört med tredje kvartalet förra året. Men Sveriges ökning är den femte största. Inte heller här är de länder som hamnar högre jämförbara med Sverige: Rumänien, Spanien, Grekland, Italien och Slovenien. Samtidigt har Tyskland minskat asylansökningarna med 81 procent. Även Danmark (-7) och Finland (-10) har sett en avtrappning. Oavsett vad regeringen hävdar kvarstår alltså Sverige som norra Europas mest attraktiva asyldestination. Och åtstramningarna till trots har asylansökningarna ökat med 50 procent på ett år.

Mer..